Priser og betingelser

  • Vores timepris er 310,00 kr. inklusive moms (2019)
  • I enkelte tilfælde opkræves betaling til kørsel*
  • Minimum 2,0 timer pr. gang
  • Minimum, hver anden uge
  • Der opkræves depositum svarende til en måneds rengøring (4,33 uge på en gennemsnits måned)**
  • Der opkræves adm. gebyr på 25,00 kr. inklusive moms på hver månedsfaktura
  • Der er ikke opsigelsesvarsel på vores aftaler (opsigelse kan indtelefoneres)
  • Kunden sørger selv for at der er en god støvsuger til rådighed
  • Klude, mopper etc. leveres mod betaling
  • Vi leverer alle standard rengøringsmidler til opgaven. Kunden betaler for rengøringsmidlerne sammen med faktura for rengøring. Hvis der i opgaven indgår specielle produkter til polering eller aftørring etc. sørger kunden selv for, at det specielle produkt eller de specielle produkter er til rådighed for vores personale.

*Kørsel

Kunder med rengøring under 4,0 timer pr. gang, som bor udenfor de områder vi anser for vores "distrikt". Med disse kunder aftales, at kunden betaler for 10km kørsel af 3,65 kr. pr. gang svarende til 44,50 kr. inklusive moms (2019).

**depositum

Rettelse fra 2020: Fra og med januar 2020 ændres depositum fra 4,33 uge til 5 uger idet der flere gange på et år er 5 uger.