Priser og betingelser etc.

Forventningsafstemning

For at undgå misforståelser vælger vi at være meget detaljerede og tydelige omkring vores samarbejdsbetingelser.

Vi beder derfor altid vores kommende kunder læse nedenstående tekst - inden vi aflægger dem et besøg.

Alm. rengøring ("vedligeholdelsesrengøring"):

 • Timepris 310,00 kr. inklusive moms (2019) - Ingen prisstigning i 2020.

Grundrengøring ("nulstilling eller hovedrengøring"):

 • Grundrengøring, fraflytningsrengøring og andre specielle rengøringsopgaver udføres KUN for vores egne kunder og prisen aftales efter gennemgang af opgaven.
 • Grundrengøring er f.eks.: grundig afkalkning af badeværelse (bruseniche etc.) nedvaskning af køkken samt rensning af ovn samt lignende opgaver, som er ud over den normale vedligeholdelses rengøring.
 • Grundrengøring slider på overfladerne og bør derfor ikke finde sted, som en del af en rengøringsrutine, da det f.eks belaster dine cementfuger, hver gang afkalkningen finder sted.
 • Efter grundig afkalkning eller grundrengøring bør almindelig vedligeholdelses rengøring med lettere afkalkning af bruseniche etc. være tilstrækkeligt.
 • Bruger man f.eks. sin bruseniche dagligt uden at tørre op, vil ny tilkalkning hurtigt kræve endnu en grundig afkalkning. 

Bemærk også:

 • I enkelte tilfælde opkræves betaling til kørsel*
 • Minimum 2,0 timer pr. gang
 • Minimum, hver anden uge
 • Der opkræves depositum svarende til en måneds rengøring (4,33 uge på en gennemsnits måned)
 • Der opkræves adm. gebyr på 25,00 kr. inklusive moms på hver månedsfaktura
 • Der er ikke opsigelsesvarsel på vores aftaler (opsigelse kan indtelefoneres)
 • Kunden sørger selv for at der er en god støvsuger til rådighed
 • Klude, mopper etc. leveres mod betaling
 • Vi leverer alle standard rengøringsmidler til opgaven. Kunden betaler for rengøringsmidlerne sammen med faktura for rengøring. Hvis der i opgaven indgår specielle produkter til polering eller aftørring etc. sørger kunden selv for, at det specielle produkt eller de specielle produkter er til rådighed for vores personale.

*Kørsel

Kunder med rengøring under 4,0 timer pr. gang, som bor udenfor de områder vi anser for vores "distrikt". Med disse kunder aftales, at kunden betaler for 10km kørsel af 3,65 kr. pr. gang svarende til 44,50 kr. inklusive moms (2019).